Corinnas Fotos
Home » Verlassene Orte » Leipzig


nächste Seite


Bild 1 - 20 / 70

Leipzig_Trau_dich-4.jpg
22.04.2011 11:08:10
39 mm - f/4.5 - 1/60 sec - ISO 800
Blitz - Programm - Multi-Segment -  
Leipzig_Trau_dich-8.jpg
22.04.2011 11:43:21
46 mm - f/4.5 - 1/50 sec - ISO 200
kein Blitz - Blenden-Priorität - Multi-Segment -  
Leipzig_Trau_dich-31.jpg
22.04.2011 11:47:51
42 mm - f/4.5 - 1/40 sec - ISO 200
kein Blitz - Manuell - Multi-Segment -  
Leipzig_Trau_dich-64_5_6_tonemapped.jpg
22.04.2011 12:33:45
18 mm - f/5 - 100/31999 sec - ISO 320
- - -  
Leipzig_Trau_dich-67.jpg
22.04.2011 12:33:55
27 mm - f/5 - 1/4000 sec - ISO 320
kein Blitz - Blenden-Priorität - Multi-Segment -  
Leipzig_Trau_dich-77_8_9_tonemapped.jpg
22.04.2011 12:37:20
18 mm - f/5 - 100/999 sec - ISO 400
- - -  
Leipzig_Trau_dich-102.jpg
22.04.2011 12:53:07
18 mm - f/5.6 - 1/8 sec - ISO 200
kein Blitz - Blenden-Priorität - Multi-Segment -  
Leipzig_Trau_dich-102A.jpg
22.04.2011 12:53:07
18 mm - f/5.6 - 1/8 sec - ISO 200
kein Blitz - Blenden-Priorität - Multi-Segment -  
Leipzig_Trau_dich-104_5_6_tonemapped.jpg
22.04.2011 12:54:58
18 mm - f/7.09 - 100/599 sec - ISO 200
- - -  
Leipzig_Trau_dich-107_8_9_tonemapped.jpg
22.04.2011 12:56:01
18 mm - f/7.09 - 100/1299 sec - ISO 200
- - -  
Leipzig_Trau_dich-111.jpg
22.04.2011 12:56:22
18 mm - f/7.1 - 1/1000 sec - ISO 200
kein Blitz - Blenden-Priorität - Multi-Segment -  
Leipzig_Trau_dich-113_4_5_tonemapped.jpg
22.04.2011 12:57:08
18 mm - f/5 - 100/1299 sec - ISO 200
- - -  
Leipzig_Trau_dich-122.jpg
22.04.2011 13:22:20
27 mm - f/5 - 1/2 sec - ISO 800
kein Blitz - Blenden-Priorität - Multi-Segment -  
Leipzig_Trau_dich-122A.jpg
22.04.2011 13:22:20
27 mm - f/5 - 1/2 sec - ISO 800
kein Blitz - Blenden-Priorität - Multi-Segment -  
Leipzig_Trau_dich-125.jpg
22.04.2011 13:25:40
50 mm - f/5.6 - 1/400 sec - ISO 100
kein Blitz - Blenden-Priorität - Multi-Segment -  
Leipzig_Trau_dich-126.jpg
22.04.2011 13:27:45
25 mm - f/4.5 - 1/250 sec - ISO 100
Blitz - Blenden-Priorität - Multi-Segment -  
Leipzig_Trau_dich-132.jpg
22.04.2011 13:35:50
55 mm - f/4.5 - 1/1600 sec - ISO 400
kein Blitz - Blenden-Priorität - Multi-Segment -  
Leipzig_Trau_dich-143_4_5_tonemapped.jpg
22.04.2011 13:44:28
18 mm - f/5.59 - 99/49499 sec - ISO 200
- - -  
Leipzig_Trau_dich-148 - Kopie - Kopie (2)_3)_4)_tonemapped.jpg
22.04.2011 13:45:46
18 mm - f/5.59 - 100/1499 sec - ISO 200
- - -  
Leipzig_Trau_dich-149And2more_tonemapped.jpg
22.04.2011 13:46:00
18 mm - f/5.59 - 100/599 sec - ISO 200
- - -  

nächste Seite